Predmet činnosti

Firma sa zaoberá:

1. realizáciou projektových prác líniových stavieb z oblasti komunikačnej    techniky.

   Realizácia projektu zahŕňa:


  • vypracovanie dokumentácie na územné konanie
  • inžinierskú činnosť
  • jednania so všetkými zainteresovanými a dotknutými
  • zabezpečenie územného rozhodnutia
  • vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
  • realizáciu autorského dozoru

2. Realizáciou telekomunikačných stavieb dodavateľským spôsobom

3. Návrhom a realizáciou hardware a software prístrojovej techniky