História firmy

Firma Telekomunik s.r.o. je mladá progresívna firma. Bola založená v marci r. 1997. Hneď pri založení dostala do vienka bohaté skúsenosti a znalosti z oblastí komunikačnej techniky.
Prví zamestnanci mali za sebou prax z týchto činností:

  • realizácia štúdií a strategických návrhov - poradenstva v oblasti počítačových sietí, špeciálnych komunikačných prepojov
  • štúdie a poradenstvo komunikačných celkov z hľadiska hardware a software
  • projektová činnosť počítačových sietí a káblových rozvodov
  • realizácia a oživenie navrhovaných projektov
  • rozširovanie a prepájanie komunikačných celkov
  • návrh a realizácia hardware a software prístrojovej techniky

Zameranie činnosti firmy

Hlavná činnosť firmy vychádza zo skúsenosti a znalosti jej zamestnancov. Najviac práce odvádza pri realizácií projektových prác pre počítačové siete a komunikačné celky. Firma realizuje aj menšie komunikačné prepojenia priamo. Pracovníci firmy sa podieľajú aj na návrhoch prístrojovej techniky.
Firma je pripravená zvládnuť prácu s najmodernejšími technológiami z oblastí dátových číselných komunikácií a spojov.

Spôsob práce firmy

Pri realizácií projektových prác pracovníci firmy používajú najmodernejšie prostriedky z danej oblasti. Všetky práce sú prevádzané prostredníctvom špičkovej výpočtovej techniky. Všetky výkresy včítane mapových podkladov sú vytvárané a spracované v digitálnej forme čo prináša značnú výhodu ďalšieho databázového spracovania pre potreby modernej archivácie a rýchleho vyhľadávania potrebných informácií.